Főoldal
Rólunk
Hírek
Képek
Blog
Kapcsolat
2018-12-24 10:54
Az első judeo-bolsevik horrordiktatúra 100 év távlatából

„A bolsevik olyan ember, aki elégedetlen, irigy és tele van gyűlölködéssel. Mindenkit gyűlöl, aki nem úgy gondolkodik, mint ő… Aki csak rest, és ezért elégedetlen. Aki tehetségtelen, és ezért irigy… Aki nem akar egyebet, mint munka nélkül hozzájutni valamihez, osztozkodni a másén. És gyilkosságokkal csinál helyet magának a világban. Mindegy, hogy minek ne...
2018-08-19 19:42
Ki az a liberálbolsevik?

A szó története valahova a 90-es évekbe nyúlik vissza, amikor Csurka István megalkotta, majd Dr. Torgyán József gyakran és hosszan megnyíló szájából hallottuk rendszeresen. Más idők voltak, akkoriban még nem nyomott agyon mindent a nyugatról hozzánk is beerőszakolt, kötelezően választható, polkorrekt öncenzúra.
2018-03-05 15:00
A TORONTÓI JEGYZŐKÖNYVEK – Serge Monast

Az NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai Torontóban gyűltek össze azzal a céllal, hogy kidolgozzák a következő 50 évre szóló stratégiájukat. Serge Monast 1995-ben publikálja „A torontói jegyzőkönyvek” (Les Protocoles de Toronto) c. dokumentumot. A szerző szerint a jegyzőkönyvek 1967 nyarán születtek, amikor a NWO eszméjének akkori irányítói a kanadai nagyvár...
2017-09-30 19:09
RABBI RABINOVICH-nak az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozója *előtt* tartott beszéde

A cél, aminek eléréséért már 3000 éve egyesült erővel küzdünk, végül is egész közel van és teljesülése szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük. Biztosítlak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk elérte méltó helyét a világban ahol minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga.
2017-09-13 13:52
Mihály Arkangyal 2017.szeptember 5-én küldött üzenete, ami önmagért beszél, mihozzánk!

Bizonyára eljutott hozzátok is a hír, miszerint az őszi napéjegyenlőség napján, szeptember 23-án olyan bolygó-együttállás lesz, ami egyértelmű JEL-et mutat. Nem mást, mint szeretett Szűzanyánkat Napba öltözve, Holdsarlón állva, feje felett a 12 csillagból álló koronával.
2017-09-06 14:18
Coudenhove-Kalergi terve kevert lakosságú Európára

Az Európát elözönlő tömeges bevándorlás gondosan megtervezett jelenség, amelynek a kiváltó okait a pénzhatalmi világelit tulajdonában lévő tömegtájékoztatás elhallgatja és megtévesztően elkerülhetetlen történelmi szükségszerűségnek állítja be.
2017-08-06 09:39
Mennyi az annyi? Érdekes adatok a zsidó áldozatok számáról

Érdekes adatokra bukkantam, melyet teljes pontossággal idéznék. A következő hír az ausztrál A.N.M.-ből van, P.O. Box 40 Summer Hill, N.S.W. 2130.
2017-05-12 09:27
nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó úr

„Emellett ne feledjük, hogy egy köztársasági Magyarország teljes képtelenség. Először is, a magyar gondolkodás hozzászokott a monarchiához, másrészről ez az államforma illik nemzetünk karakteréhez. Ha mi, Önökhöz hasonlóan, négyévenként választásokat tartanánk, ezzel olyan heveskedés és zaklatottság járna együtt, ami nagyon nagy károkat okozna ennek az országna...
2017-04-29 05:38
ÉLJEN MÁJUS ELSEJE.... 1776. május 1.-én létrehívott társaság az Illuminátusok ("megvilágosodottak") nevet kapta

Adam Weishaupt, 1771-től tanulmányozni kezdte az egyiptomi és más okkult tanokat, és arra az elhatározásra jutott, hogy a különböző okkult rendszerek híveit egyetlen hatalmas szervezetté egyesíti.Öt évig dolgozott ezen a tervén, és végül 1776. május 1.-én létrehívott egy titkos társaságot, melynek az Illuminátusok (megvilágosodottak) nevet adta
2017-03-27 08:15
Nőket köszöntő nap, NŐNAP március 25 Írta: Petrás Mária

A Nő mindig Boldogasszonyban látta Nőiességének örök példaképét, és ezért tiszteli mindig is őt a Férfi, mint Boldogasszonynak részére küldött földi mását!
2016-04-18 08:22
Az AVH reneszánsza az anyaországban Írta: Geönczeöl Gyula

Ne legyünk gyerekek. - Antallék óta ismert dolog, hogy a III/akárhányas ügyosztály átszerveződött. Ezt éppen konzervatív amerikai barátaim mutatták ki nekem kiadványaikban, ahol erre felhívták a figyelmemet.
2016-03-13 07:03
1946. március 12.Hetven éve végezte ki Szálasi Ferencet a purimünnepre vágyó ószövetségi csőcselék

A gettó sötétségéből ugyan épphogy felszabadult, de az onnan hozott örök sötétséggel a magyar világosságot mindig pusztító, purimünnepre vágyó ószövetségi csőcselék 1946. március 12-én küldte a halálba Szálasi Ferencet.
2016-03-06 19:49
A Vitézi Rend története (Vitézek Albuma. Budapest, 1939.)

Magyarországot, mint zsidó célterületet halálra ítélik és odavetik a szabadkőművesek bosszújának. (Benes , Masaryk, Wilson) Ezen a konferencián születik meg a döntés, hogy Izrael zsidó állam lesz és Palesztína az angolok kezében van ameddig az átadást el nem intézik, Ekkor Palesztínában kevesebb, mint 1 % zsidó lakott! A konferencia házigazdája és elnöke Rothschild ...
2016-02-08 11:18
A Föld jövője a magyarok kezében

2016 a háborúk éve lesz a magyarság számára, az üzenetet egyenesen a Belső Földről küldöm. Bájen városának tudati könyvtárában az ősi tudásunk után kutatva egy jóslat került a kezem ügyébe, melyet kitéptek egy könyvből, még az ősi hunamid nyelven íródott, melyet Bájen első lakosai beszéltek.
2015-06-04 09:35
1920. június 4. 16.32 óra

1920. június 4-én írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában azt a békediktátumot, mely területe kétharmadával megcsonkította a történelmi Magyarországot. Meddig fogunk hallgatni? Talán mi is olyan gyávák, határozatlanok vagyunk mint a kormányaink?! Már 95 éve tűrünk ! Elég volt!
2015-05-19 10:03
David Wilcock előadása: A titkos űrprogram és az Illuminátusok földönkívüli eredete

Az Illuminátusok története sokkal összetettebb, mint ahogy azt bárki gondolná. Azok a mitologikus történetek és legendák, amelyek jó szándékú, másokat szolgáló földönkívüliekkel történt találkozásokról számolnak be, mind leírják, hogy a jelenlegi időszakban egy hatalmas váltás fog bekövetkezni az emberi tudatosságban és az élet általános menetében.
2015-05-16 05:01
Mindszenty József ( bíboros, hercegprímás esztergomi érsek)vétója a köztársaság behozatala ellen

Az alábbiakban Mindszenty József utolsó magyar hercegprímás két levelét közöljük, amelyekben vétót emel a köztársaság kikiáltása ellen, 1945 szilveszterén és a tényleges kikiáltáskor, 1946-ban. A levelek - úgy érezzük nem egyszerűen csak "kordokumentumok" vagy éppen "történelmi érdekességek", hanem a Magyar Királyság utolsó alkotmányos, közjogi képviselőj
2015-05-07 08:33
Kérjetek és megadatik néktek!

A fehér táltosok, a pálosok folyamatosan imádkoztak a magyarságért, még éjszaka is! Ez szellemi szinten nagy segítség egy nemzet sorsának a jó úton tartásához.
2015-03-04 13:17
1951. szeptember 23-án Mária Országát, azaz a Regnum Marianumot a Sztálin-szobor felállítása okán (Sztálin születésnapjára szánt ajándékként) – Rákosi Mátyás utasítására felrobbantották.

Minden népnek vannak olyan földrajzi egységei, mûemlékei, történelmi helyszínei, amelyeket szentnek tekint, és ahol megemlékezéseit tartva múltját összeköti jövõjével. Magyarországon ezek közé tartozik a kommunizmus által 1951-ben lerombolt Regnum Marianum, amelynek még föld alatti romjai is jelképes üzenetet hordoznak.
2015-02-16 08:47
A Rothschild család története

Szakértők 1997-es becslése szerint a Rothschild család közös vagyona eléri 491409 000 milliárd $-t.
2015-02-09 04:58
58 éve, 1957. február 9-én halt meg vitéz nagybányai Horthy Mikós a portugáliai Estorilban. Emlékezzünk Rá tisztelettel!

"Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó ... temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása." (Horthy Miklós üzenete)
2015-02-07 14:26
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin a kommunistákról

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin, a kommunistákról  Wass Albert, a bolsevikokról
2015-02-07 07:00
Halkan mondom: gondoljuk meg, hogy mit kell tennünk. Halász Jozsef

Túl sok a hangos beszéd, a kiabálás sanyarú sorsunkról, a világ bajairól. Azt mondják, hogy aki kiabál, annak nincs igaza. Eljött a halk szó ideje. Eljött az igazmondás ideje. Az igazmondásé, amely a kiabálással elnyomott igazságot kimondja.
2015-02-05 09:17
Íme a teljes igazság 1956-ról Írta: Ifj. Tompó László

. Íme tehát dokumentumfeltáró megemlékezésként a teljes igazság ötvenhatról: népünk igenis a zsidó bolsevizmus ellen lázadt fel.