FĹ‘oldal
RĂłlunk
HĂ­rek
KĂ©pek
Blog
Kapcsolat
2015-02-07 07:00:00
Halkan mondom: gondoljuk meg, hogy mit kell tennünk. Halász Jozsef

Halkan mondom: gondoljuk meg, hogy mit kell tennünk

 

 

Túl sok a hangos beszéd, a kiabálás sanyarú sorsunkról, a világ bajairól. Azt mondják, hogy aki kiabál, annak nincs igaza.

Eljött a halk szó ideje. Eljött az igazmondás ideje. Az igazmondásé, amely a kiabálással elnyomott igazságot kimondja.

 

Ki kell mondani, hogy az alkotmányosság kérdése nem csak Magyarországot érinti.

 

Az Alkotmány azt határozza meg, hogy milyen alapszabályok között élünk.

Nemcsak nálunk, hanem szerte a Világon az a kérdés, hogy lehet-e folytatni a nyugati civilizáció gazdaság-centrikus, kínálatmonopóliumot védőalkotmányosságát, amelynek eszköze a nemzetek fölötti érdekérvényesítés, a föderáció.

Az nyilvánvaló, hogy a jelenlegi formában nem élhet tovább a nyugati civilizáció koreszméje, tehát a kiegészítő kérdés: lehet-e változtatásokkal (akár átmenetileg) élhetővé tenni a nyugati civilizáció koreszméjét (paradigmáját).

Miután egy kérdésre nemcsak egy válasz lehetséges, hanem legalább kettő (ld. Arisztotelész szillogizmusa), természetszerűen vizsgálni kell a másik lehetséges választ is. Ez pedig nem lehet más, mint a nyugati civilizáció koreszméjének ellentéte, az ősi civilizáció paradigmája, amely ember-centrikus, vagyis embert szolgáló eszköznek tekinti a gazdaságot, az igényeket és a lehetőségeket összhangban kezeli, valamint a kötelezettségek és jogok egyensúlyával a nemzetek érdekérvényesítését összehangolja, vagyis konföderatív kapcsolatrendszert valósít meg.

 

A nyugati civilizáció koreszméjének átalakulásának vagyunk most részesei. Általánosságban az állapítható meg, hogy a megosztottsággal fenntartott feszültség mellett (ld. Ukrajna, Közel-Kelet) próbálnak konföderatív eszközöket érvényesíteni. Ezt a felemás megoldást akarják részben tudományosan alátámasztani (ld. Tiroleközgazdasági alaptétel-módosításának Nobel-díjjal elismerése 2014-ben), részben a nemzeti érdekek tartalom nélküli hangoztatása mellett fenntartott négy liberális alapelvvel (tőke-, áru-, szolgáltatás- és munkaerő szabad áramlása) – ezt nevezi Orbán Viktor „Magyar Modellnek”.

 

Külön ki kell emelni Putyin politikáját.

Ő sem akar változtatni a nyugati civilizáció koreszméjének liberális-kapitalista alaptételén. Az Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) alapja ugyanaz a négy liberális alapelv, mint az Európai Uniónak, tehát a gazdaság-centrizmus és a kínálat-monopólium a meghatározó. Ezért logikailag reális Putyin javaslata az EU és az EaEU összeolvasztására.

Ezzel szemben Putyin létrehozta a BRICS-et (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika gazdasági szövetsége), amely alapszabályában az értékcserét határozta meg az együttműködés alapjaként, a szabad piaccal szemben.

Tehát Putyin a nyugati civilizáció paradigmájának átalakítását úgy tervezi, hogy – amikor a világterrorizmus nem tudja továbbéltetni a diktatúrát - átvezessen a konföderatív koreszméhez.

 

Czeke András minap küldött felhívásában[1] a Magyar Küldetés teljesítésére szólít fel, kiemelve, hogy olyan politikai vezetők zarándokoltak és zarándokolnak Magyarországra (Budára), akik meghatározóak a Világ sorsának további alakításában (2013: a jelenlegi török elnök, Erdoğan, akkor miniszterelnökként), 2015: Merkel és Putyin).  

A látogatásokon természetszerűen szóba került a koreszme-változtatás vagy koreszmeváltás kérdése is (az is nyilvánvaló, hogy nem tartották időszerűnek erről tájékoztatást adni), sőt elfogadom, hogy a látogatásoknak köze van a magyar hagyományos értékrendhez, amit a Szent Korona jelképez.

Andrásnak azzal az okfejtésével viszont nem értek egyet, hogy a látogatók „angyalok”, országukban általánosan szeretettek, és azzal sem, hogy ezen látogatások eredménye a Szent Korona eszmeisége átvétele.

 

Azt látom bizonyítottnak, hogy ezeknek a látogatásoknak az a célja, hogy közösen megállapítsák azt a módszert, amivel a Szent Korona Értékrend újraéledése megakadályozható, vagy, ha ez nem lehetséges (mert nem lehetséges) elodázható legyen.

 

Ehhez a szabotázshoz tökéletes alap a Szent Korona Tan és a történeti alkotmány-szemlélet, hiszen mindkettő alapja a megosztottság, vagyis Géza 973-as hazaárulásával alkotmányként életbe léptetett nyugati civilizáció koreszméje. Ez az az alkotmány, amely többezer éves történelmi alkotmányunk jogfolytonosságát erőszakkal felfüggesztette.

A 2013-as és 2015-ös tárgyalások jövőformáló részének előfeltétele volt a 2011-ben elfogadott „Alaptörvény”, amely (a nyugati civilizáció koreszméje szerint) az „ezeregyszáz éves történeti alkotmány” jogfolytonosságának helyreállítójaként határozza meg önmagát, külön kiemelten hivatkozva a Szent Koronára és a történeti alkotmány 1944. március 19-én történt tény szerinti (de facto) jogfolytonosság-vesztésének eltörlésére[2].  

A történeti alkotmányosság-szemlélet jellemzésére idézem az Alatrövény hivatalos indoklását: „Magyarországnak – ha eltekintünk a Tanácsköztársaság alkotmányától – formailag 1949-ig történeti alkotmánya volt. A magyar történeti alkotmány kezdetének a hagyomány a Vérszerződést tekintette, de pl. része volt az Aranybulla (1222), amely korlátozta a királyi hatalmat, megállapította a közösség egyes köreibe tartozók személyes szabadságának tartalmát,korlátozva a király gazdasági hatalmát is.”[3]

Itt részben történelemhamisítás érhető tetten: a Vérszerződés megerősítette a történelmi alkotmányt és nem léptetett helyébe egy – mint a későbbi erőszakos beavatkozás eredményeként – annak koreszméjével ellentétes iránymutatást.

Másrészt a lényeg elkendőzése egyértelmű: az Aranybulla királyi hatalmat korlátozó törvénye[4] az ellenállás és ellentmondás jogát (Ius resistendi et contradicendi) csak a püspökökre, jobbágyurakra és nemesekre (ők a „közösség egyes köreibe tartozóak”, akiknek – de csak nekik - van szabadságjoguk) terjesztette ki, a köznépre nem. Ez az első pontosan megfogalmazott írásos dokumentum annak bizonyítására, hogy a történeti alkotmányosság rabbá tette a „szabad magyarságot” és az ezzel kifejezett jogok és kötelezettségek egységét megszűntette.

 

„MOST A MAGYAR SZELLEMI ERŐ IDEJE VAN!” – írja Czeke András. Ha a „szellemi erőt” „a lélekből s értelemből eredő tudásként”[5] értelmezzük (hiszen a „Tudás népe vagyunk”), akkor azt jelenti, hogy a Szent Korona Értékrenddel közvetített ősi civilizáció koreszméjével kell újjáteremtenünk a Szent Korona Országát, a Teremtő Iránymutatása, a Szabadság Alkotmánya[6] szerint, amelynek irányelvei (Alaptörvény[7]) a mindennapi élet együttélésének szabályozásához adják meg a támpontot.  

Az így megteremtett Ország nem királyság, amit a történeti alkotmánnyal kényszerítettek a magyarságra, az idegen szóval (az avarokat irtó és kirabló „Nagy Károly” nevével) helyettesítve a kettőben egység ősi társadalomszervező erejét kifejező fejedelemséget.

 

Meg kell gondolnunk, hogy mit kell tennünk.

Meg kell gondolnunk, hogy visszatérünk-e az egyetemes szabadságot adó történelmi alkotmányossághoz, vagy meggyalázzuk a Teremtővel kötött szerződésünk jelképét a Szent Koronát[8], és a történeti alkotmányosság eszközévé alázva alárendeljük a nyugati civilizáció koreszméjének.

 

Kelt Szegeden, 2015. Jégbontó havának 6. napján.

Halász József

[1] Áldott  Mi!
FELHIVÁS! 
Áldottak!
RIADÓ! MOST KELL TENNI... MOST KELL MAGYARNAK LENNI! MOST VAN az IDŐ!
Putyin elnök látogatását ELŐREHOZTÁK EGY HÓNAPPAL! Február (jégtörő hava) 17-én jön Budára (!) Hallatlan dolog, ami igen ritkán történik, hogy egy ilyen látogatást előrehoztak egy hónappal korábbra! 
Putyin elnök 600 fős KISÉRETTEL ÉRKEZIK! Köztük JELENTŐS SZEREPET játszanak az Ő MÁGUSAI és PSYCHOTRONIKUSAI! Mint  tudjuk, az Orosz Parapszihológia élen jár a Világban! Bill Clinton felesége is OTT kapott "kiképzést"...  

Recep Tayyip Erdoğan Török Elnök IS BUDÁRA JÖN! Mit gondoltok, MIÉRT? MI VAN BUDÁN, AMIÉRT  MERKEL, az "Angyal" után a másik két nagy vezető Birodalom Elnöke, (Oszmán és Orosz) Nemzete  által SZERETETT és TÁMOGATOTT ELKÖTELEZETT Ember nálunk tesz látogatást...??? Talán TÉNYLEG MAGYARORSZÁG NÉLKÜL A VILÁG DOLGAI NEM IRÁNYITHATÓK? Talán hiába vitték SZENT Koronánkat megint karanténba... fogságba? Miért a kiváló "érdeklődés" a sunyi árnyék-HADSEREG részéről, s  lázas (beteg) IDEGESSÉGÜK és SÜRGÖLŐDÉSÜK? A 10 ezer (!)  zsoldos, pénzen VETT NATO katona ideküldése?
MOST A MAGYAR SZELLEMI ERŐ IDEJE VAN! Meg kell MUTASSUK magunkat a SZELLEMI BIRODALOMNAK, és A földi VILÁGNAK, HOGY MÉLTÓK VAGYUNK ŐSEINK életáldozatára ! MAGYAROK vagyunk a szó TELJES értelmében!!!
Katonai, gazdasági és politikai erőnk csekély, DE A HATALOM A MI SZIVÜNKBEN VAN!
MÁTÓL MINDEN MAGYARSÁGÉRT ÉLŐ (létező) SZELLEMI CSOPORTOT KÉREK, hogy 16-án éjfélig tartson egy, vagy több SZER-t, a MAGYAR FÜGGETLEN, szabad ÖNRENDELKEZÉSÉRT, ősi -JóISTENTŐL KAPOTT - küldetésünk, a Szent KÁRPÁT-medencei isteni SZERELEM-KIRÁLYSÁG, "MAGYAR SZENT KORONA KIRÁLYSÁGA" megszületéséért, LÉT-be HIVÁSÁÉRT!!!
Erősítse ezt MINDEN NAP-arcú Nemzet Testvéri szerelmetes EGY-sége, és mindazoké, akik EZT VÁLASZTJÁK ...
...KÜLDJÜK KI ENERGIÁNKAT, AKARATUNKAT, A TEREMTŐ IGAZ - SZIVBŐL JÖVŐ - MAGYAR  MÁGUS SZÓ EREJÉVEL JóISTEN ELÉ és az UNIVERZUMBA!!!

 

Szerelmetes hűséggel,

 

Mi

EGY

ütt

 

[2] Tiszteletben tartjuk történeti alkotmányunk vívmányait és a Szent Koronát, amely megtestesíti Magyarország alkotmányos állami folytonosságát és a nemzet egységét.

Hazánk 1944. március tizenkilencedikén elveszített állami önrendelkezésének visszaálltát 1990. május másodikától, az első szabadon választott népképviselet megalakulásától számítjuk. Ezt a napot tekintjük hazánk új demokráciája és alkotmányos rendje kezdetének.

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV#

 

[4] 1222. évi XXXI. törvénycikk

2. § Hogyha pedig mi, vagy az utánunk következendő királyok közül valaki ezen mi szerzésünknek ellene járna valaha, ez a levél adjon szabad hatalmat mind a püspököknek, mind más jobbágyuraknak és országunkbeli nemeseknek mindnyájan és egyen-egyen, jelenvalóknak és jövendőbelieknek és az ő megmaradékoknak, hogy mind nekünk, mind az utánunk következendő királyoknak minden hőtelenség szégyenvallása nélkül ellentállhassanak és ellentmondhassanak mind örökké.

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3¶m=535

 

[5] Wass Albert: A hagyaték – az idézetet tartalmazó rész „hangos könyv”-változata (Szeleczky Zita hangján): http://youtu.be/-MDvuCNpZ6s

 

[6] Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf  Alkotmány (11-20. oldal)

 

[7] Az új Világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona - http://nemzetiegyseg.com/Ujparadigma.pdf Alaptörvény (21-112. oldal)