FĹ‘oldal
RĂłlunk
HĂ­rek
KĂ©pek
Blog
Kapcsolat
2017-09-30 19:09:00
RABBI RABINOVICH-nak az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozója *előtt* tartott beszéde

v> RABBI RABINOVICH-nak az Európai Rabbik Vésztanácsának Budapesten 1952 január 12-én tartott speciális találkozója *előtt* tartott beszéde : 
"Üdvözöllek benneteket, gyermekeim. Azért hívtalak benneteket, hogy megismételjem új programunk alapvető lépéseit. Jó tudjátok, hogy azt reméltük, hogy lesz 20 évünk a háborúk között, hogy megszilárdítsuk azokat a nagy nyereségeket, amelyeket nekünk a második világháború jelentett, de sokan közülünk különböző fontos területekről ellenzik ezt és most minden rendelkezésünkre álló erővel azon kell dolgoznunk, hogy öt éven belül előkészítsük a harmadik világháborút [A III. Vh-t ugyan nem hozták előre, de a Kóreai háborút felszították, amikor is 1950 június 25-én az Északkóreai hadsereget utasították, hogy Délkóreát meglepetésszerűen megtámadja. Az ENSZ biztonsági tanácsa június 26-án a támadást agressziónak nyilvánította és a támadó erők visszaverését rendelte el. 150 június 27-én zsidó elnökünk, Truman elrendelte hadi és tengerészeti egységek akciókát hogy az ENSZ határozatot keresztülvigye.Nem érve el céljaikat ezután Délvietnamban uszították Ngo Dinh Diem-et aki Bao Dai alatt volt elnök, hogy a monarchiát megdöntse és köztársaságot hozzon létre sajátmaga elnöksége alatt. Diemet az USA erősen támogatta abban, hogy parancsuralmi rendszert hozzon létre amely aztán hamarosan teljesen háborúba bonyolódott, amelybe zsidó nyomás követelte az USA bevonását.] 
A cél, aminek eléréséért már 3000 éve egyesült erővel küzdünk, végül is egész közel van és teljesülése szinte biztos, arra ösztönöz minket, hogy fáradozásainkat és óvatosságunkat megtízszerezzük. Biztosítlak benneteket, hogy tíz éven belül fajunk elérte méltó helyét a világban ahol minden zsidó király lesz és minden gój rabszolga. (Taps). Emlékezzetek vissza 1930-as propagandakampányainkra, amikor Németországban zsidóellenes érzelmeket szítottunk és Amerikában Németelleneseket, ez a kampányunk a II. vh-ban csúcsosodott ki. Ma a világon hasonló propagandakampány folyik. Oroszországban folyamatos az amerikaellenes propaganda míg Amerikán a kommunistáktól való félelem söpör keresztül. Ez a kampány kényszeríti a világ kisebb országait, hogy vagy az USA vagy Oroszország partnersága mellett döntsenek. E pillanatban legnagyobb problémánk az amerikaiak hamvadó hadiszellemének a felélesztése. Terveinket nagyon akadályozza a hiányzó általános hadkötelezettség Amerikában, de biztosak vagyunk benne, hogy az 1952-es választások után rögtön keresztül tudunk egy megfelelő intézkedést vinni az Amerikai Kongresszusban. Az oroszok és az ázsiai népek eléggé irányításunk alatt vannak és nem tiltakoznak a háború ellen, de várnunk kell az amerikaiak megszerzésével. Ezt az antiszemitizmus kártya kijátszásával reméljük elérni, amely olyan kitűnően működött a Németország elleni háború idején. Erősen számítunk az antiszemita erőszak elleni hírekre Oroszországból, hogy ezek felháborítsák az Egyesült Államokat és így építsünk szolidaritásukra a szovjetek hatalma ellen. Emellett, hogy az amerikaiaknak az antiszemitizmus valóságát bemutassuk, nagy pénzforrások bevetésével, amelyet amerikai antiszemita elemek rendelkezésére bocsátunk azért, hogy hatásosságukat növeljük, és antiszemita erőszakot fogunk előadatni legnagyobb városaikban.Ennek kettős célja lesz: Egyrészt megtudjuk az amerikai reakciósok nevét akiket így elhallgattathatunk, másrészt az Egyesült Államokat oroszellenes egységbe forrasztjuk. [Megjegyzés: Cion bölcseinek 9. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja, hogy az antiszemitizmust ők kontrollálják. Ennek a beszédnek az idején már folyt Csehszlovákiában az antiszemita kampány.] 
Öt éven belül ez a program el fogja érni célját, a harmadik világháborút, amely pusztításban minden előtte valót felül fog múlni. Izrael természetesen semleges marad, és amikor mindkét oldal ki lesz merülve és szétverve, akkor mi bíráskodni fogunk és ellenőrzőbizottságokat küldünk minden tönkretett országba.Ez a háború minden időkre be fogja harcunkat fejezni a gójok ellen. 
Nyilvánosan felfedjük mivoltunkat Ázsia és Afrika népei előtt. Biztonsággal állíthatom, hogy most születik az utolsó generációja a fehér gyerekeknek. A mi ellenőrző bizottságunk a népek békéje és a fajok közötti feszültségek megakadályozása érdekében meg fogja tiltani a fehérek egymás közötti házasságát. A fehér férfinak sötét nőkkel kell együtt élnie míg a fehér nőnek fekete férfiakkal. Így el fog tűnni a fehér faj, mert a sötétekkel való keveredés a fehér ember végét jelenti és legveszélyesebb ellenségünk így csak emlék marad. Elindulunk az ezeréves béke útján, a Pax Judaica útján, és fajunk lesz a világ vitathatatlan ura. A mi magasabbrendű szellemi képességeink könnyen lehetővé teszi számunkra a sötét emberek fölötti uralmat. Kérdés a hallgatóságból: Rabinovich Rabbi, mi lesz a vallásokkal a harmadik világháború után? 
Rabinovich: Nem lesznek többé vallások. Egy papi osztály megmaradása uralkodásunkra állandó veszélyt jelentene, a túlvilágba vetett hit lelkierőt adna kiengesztelhetetlen ellenzőinknek sok országban és képessé tenné őket arra, hogy nekünk ellenálljanak. Mi, ennek ellenére megtartjuk őseink judaisztikus szertartásait és szokásait uralkodó osztályunk eredetének jeleként és megszigorítjuk faji szabályzatunkat úgy, hogy zsidó nem házasodhat csak a faján belül, idegeneket pedig nem fogadunk be. [Megjegyzés: Cion bölcseinek 17. jegyzőkönyve, 2. paragrafus azt mondja: Most, hogy a lelkiismereti szabadságot mindenütt kinyilvánították, (saját fáradozásaik eredményeként, ahogy ők előzőleg állították), csak egy pár év választ el minket a gyűlölt keresztény vallás teljes elpusztításától. Mint más vallások esetén is, aligha lesz velük nehézségünk]. 
Hadd emlékeztessek a II. vh kegyetlen napjaira, amikor népünk néhány tagját a hitleri banditáknak kellett feláldoznunk azért, hogy elég tanúnk és jogalapunk legyen azokra a perekre és kivégzésekre, amelyek során Amerika és Oroszország vezetőit mint háborús bűnösöket kivégeztetjük miután a béke feltételeit mi szabjuk meg. Biztos vagyok benne, hogy nektek még kell egy kis előkészület egy ilyen feladatra, mivel az 'áldozat' szó mindig is népünk jelszava volt, és egy pár ezer zsidó áldozattal kevesebb a világ kormányzásáért valóban nem nagy ár. 
Azért, hogy annak a vezető szerepnek a biztos eljövéséről meggyőzzelek benneteket, hadd mutassak rá arra, hogy hogyan fordítottuk a fehér ember találmányait ellene. Sajtója és rádiója a mi kívánságaink szószólója, nehéziparának termékei pedig azokat az eszközöket adják, amit Afrika és Ázsia felfegyverzésére szállít sajátmaga ellen. Érdekeink képviselői Washingtonban erősen terjesztik a 4. Pont programját (Colombó terv), amely a világ elmaradottabb részeinek iparosítását tűzi ki céljául, úgy hogy miután Amerika és Európa ipari létesítményei és városai szét lesznek zúzva az atomháború után, a fehéreknek nem lesz erejük a sötét fajok nagy tömegeinek ellenállni, akiknek vitathatatlan lesz a technológiai felsőbbrendűsége. 
A világ feletti győzelem víziójával a szemetek előtt, térjetek vissza országaitokba és erősítsétek eddigi jó munkátokat addig a közeli napig, amikor Izrael felfedi hivatását mint a világ dicső fénye. [Megjegyzés: Rabinovich rabbi minden megjegyzése a Cion bölcseinek jegyzőkönyvein alapul.]